ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 05 เมษายน 2565 110
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 26 มีนาคม 2565 71
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มีนาคม 2565 73
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหา เศรษฐกิจและสังคม) 02 มีนาคม 2565 78
อนุญาตให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน 02 มีนาคม 2565 80
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 25 กุมภาพันธ์ 2565 101
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนัคงานประจำห้องยา 02 กุมภาพันธ์ 2565 113
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565 จำนวน 11 เดือน 06 ตุลาคม 2564 169
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 157
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 160
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 154
แผนจัดซื้อจัดยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์และวัสดุเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 166
แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 183
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ช่างฝีมือทั่วไป และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 22 กันยายน 2564 282
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 04 พฤษภาคม 2564 341
รายละเอียดรายการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 16 กุมภาพันธ์ 2564 243
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 10 กุมภาพันธ์ 2564 286
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08 กุมภาพันธ์ 2564 286
เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2564 02 กุมภาพันธ์ 2564 205
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 29 มกราคม 2564 255