ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศผลสอบ บุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 08 กันยายน 2565 124
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ค.การแพทย์ (เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง) 07 กันยายน 2565 82
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 01 กันยายน 2565 229
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติ ด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Biddig) 26 สิงหาคม 2565 103
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (งบลงทุน) 22 สิงหาคม 2565 132
ประกาศประกวดราคาซื้อค.การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 27 มิถุนายน 2565 112
ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ 20 มิถุนายน 2565 106
ประกาศผลสอบการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 27 เมษายน 2565 163
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 25 เมษายน 2565 150
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา 05 เมษายน 2565 163
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) เวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2565 26 มีนาคม 2565 128
ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้างเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24 มีนาคม 2565 146
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (งบประมาณรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหา เศรษฐกิจและสังคม) 02 มีนาคม 2565 135
อนุญาตให้เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายเงินกู้ เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน 02 มีนาคม 2565 134
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 25 กุมภาพันธ์ 2565 156
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนัคงานประจำห้องยา 02 กุมภาพันธ์ 2565 172
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2564 ถึง กันยายน 2565 จำนวน 11 เดือน 06 ตุลาคม 2564 224
ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลตรอน ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 210
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 218
แผนจัดซื้อจัดจ้างวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 01 ตุลาคม 2564 207