รางวัลเชิญชูเกียรติ

บุคลากรดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณะสุข สำนักงานสาธารณสุขเขต 2 ประจำปี 2557

สาขานักวิชาการ นายไวพจน์ คำแก้ว (กิตณัฏฐกร คำแก้ว)

 

 

 

 

 

 


ผลงานเด่น
การมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาแมลงวันในฟาร์มไก่ไข่บ้านฟากคลองตรอน ต.บ้านเก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ได้รับรางวัลไปศึกษาดูงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่นครโฮจิมิน ประเทศเวียตนาม ปี 2547