ตารางการปฎิบัติงานทันตกรรม

วัน เวลา 08.30-12.00 น. เวลา 13.00-16.30 น.
จันทร์

- ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

- ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

อังคาร

- ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.บ้านวังแดง

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.บ้านวังแดง

พุธ

- ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หาดสองแคว

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์

- ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หาดสองแคว

- 5ส. ตึกทันตกรรม 

พฤหัสบดี

- ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หลวงป่ายาง

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

- ส่งเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดี

- ให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.หลวงป่ายาง

ศุกร์

- ให้บริการขูด อุด ถอนฟันผู้ป่วยทั่วไป

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.น้ำอ่าง

- 5ส. ตึกทันตกรรม

- ออกหน่วยทันตกรรมโรงเรียนประถมศึกษา

- ออกให้บริการทันตกรรมที่รพ.สต.น้ำอ่าง

หมายเหตุ : ทันตกรรมเฉพาะทาง ได้แก่ การรักษารากฟัน ทำฟันปลอม ผ่าฟันคุด แต่งกระดูก เป็นต้น 

 

นอกเวลาราชการ : เปิดให้บริการทันตกรรมตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.30 น. ในวันจันทร์ อังคาร พุธ และพฤหัสบดี สำหรับสิทธิ์เบิกได้ ประกันสังคม และชำระเงินเอง ติดต่อนัดหมายได้ที่ โทร. 055-825859-105