ติดต่อโรงพยาบาลตรอน

ที่อยู่: 252 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53140
โทรศัพท์: 0-5582-5859
โทรสาร 0-5582-5858
ต่อแต่ละห้อง ห้องบัตร 101
  ฝ่ายบริหาร 104
  งานผู้ป่วยใน 151
  งานผู้ป่วยนอก 108
  งานสารสนเทศ 114
  กลุ่มงานเภสัช 107
  ห้องทำงาน ER 106
  กายภาพบำบัด 159
  งานแพทย์แผนไทย 163
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ(สุขาภิบาล) 153
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ(PCU) 147
  งานทันตกรรม 105