ติดต่อโรงพยาบาลตรอน

ที่อยู่: 252 หมู่ 2 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัด อุตรดิตถ์ 53140
Email: tronhospital11158@ gmail.com
โทรศัพท์: 055-049688
โทรสาร 0-5582-5858
ต่อแต่ละห้อง ห้องบัตร 101
  ฝ่ายบริหาร 175
  งานผู้ป่วยใน 136
  งานผู้ป่วยนอก 106
  งานสารสนเทศ 126
  กลุ่มงานเภสัช 119
  ห้องทำงาน ER 112
  กายภาพบำบัด 148
  งานแพทย์แผนไทย 154
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ(สุขาภิบาล) 167
  กลุ่มงานเวชปฏิบัติ(PCU) 168
  งานทันตกรรม 120