52578ผู้ได้รับรางวัล
ทันตแพทย์หญิงสุทธิมา ไฝ่ฝน
รางวัลบุคลากรดีเด่น เขตสุขภาพที่ 2