แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ รอบ 12 เดือน แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 กันยายน 2564 107
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01 กันยายน 2564 78
บันทึกข้อความแผนจริยธรรม 15 มีนาคม 2564 108
แผนจริยธรรม แบบฟอร์มที่ 2 และ 3 15 มีนาคม 2564 124
บันทึกข้อความ แผนทุจริต 15 มีนาคม 2564 126
ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 มีนาคม 2564 140