แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม 15 มีนาคม 2564 132
รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" 15 มีนาคม 2564 128
บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงต้านทุจริต" หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ "สาธารณสุข ชื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง" 15 มีนาคม 2564 124
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ภายใต้แนวคิด "จิตพอเพียงด้านทุจริต" 15 มีนาคม 2564 140
โครงการ 12 มีนาคม 2564 132
บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงการ 12 มีนาคม 2564 133