แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 และ 2 13 มีนาคม 2563 236
ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ 11 กุมภาพันธ์ 2563 273
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 3 03 กุมภาพันธ์ 2563 236
ประกาศแผนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ 29 มกราคม 2563 268
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อของกลุ่มงานทันกรรมในไตรมาส 2 13 มกราคม 2563 233
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 2 06 มกราคม 2563 260
รายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแผนปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 ของโรงพยาบาลตรอน 13 ธันวาคม 2562 260
ขออนุมัตินำระเบียบและแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลตรอน 12 ธันวาคม 2562 255
ขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 1 18 ตุลาคม 2562 245
สำเนาหนังสือแจ้งเวียน เรื่องประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 17 ตุลาคม 2562 251