คอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ๆ ๆ ๆ

คอมพิวเตอร์ มีอาการเสียงร้องดัง ติ๊ด ติ๊ด ติ๊ด ๆ ๆ ๆ 

BIOS Award 
เสียง Beep สั้นๆ 1ครั้ง (Beep) > เครื่องทำงานปกติ
เสียง Beep สั้นๆ 2-3 ครั้ง (Beep Beep) > เครื่องทำงานผิดปกติ แรมหรือแมนบอร์ดอาจมีปัญหา Post ไม่ผ่าน
ไม่มีเสียง (...) > แหล่งจ่ายไฟหรือแมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep สั้นๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง (Beep Beep Beep Beep Beep) > แหล่งจ่ายไฟหรือเมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep ยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 1 ครั้ง (Beep...Beep) > เมนบอร์ดมีปัญหา
เสียง Beep ยาวๆ 1 ครั้ง และสั้นๆ 2 ครั้ง (Beep...Beep Beep) > การ์ดจอเสียบไม่แน่น หรือเสีย
เสียง Beep ยาวๆ หลายครั้งอย่างต่อเนื่อง (Beep...Beep...Beep...Beep...Beep...) > แรมเสียบไม่แน่น หรือหน้าสัมผัสสกปรก

BIOS AMI
จำนวนเสียง 1 ครั้ง > เครื่องทำงานปกติ POST ผ่าน
จำนวนเสียง 2 ครั้ง > หน่วนความจำส่วนแรกสุด (64kb) มีปัญหา ตรวจสอบพาริตี้ไม่ผ่าน
จำนวนเสียง 3 ครั้ง > การทดสอบการอ่าน/เขียนข้อมูลในหน่วยความจำมีปัญหา
จำนวนเสียง 4 ครั้ง > วงจรตั้งเวลาตัวหลักเมนบอร์ดมีปัญหา
จำนวนเสียง 5 ครั้ง > CPU มีปัญหา
จำนวนเสียง 6 ครั้ง > ตัวชิบที่ควบคุมการทำงานของคีย์บอร์ดเสีย
จำนวนเสียง 7 ครั้ง > เกิดปัญหาในการเปลี่ยนโหมดการทำงานของ CPU
จำนวนเสียง 8 ครั้ง > หน่วยความจำบนการ์ดจอมีปัญหา (การ์ดจอเสีย) เสียบไม่แน่น หรือหน้าสัมผัสสกปรก
จำนวนเสียง 9 ครั้ง > BIOS มีปัญหา
จำนวนเสียง 10 ครั้ง > CMOS มีปัณหา ไม่สามารถอ่านเขียน CMOS ได้
จำนวนเสียง 11 ครั้ง > หน่วยความจำแคชมีปัญหา

 

แหล่งที่มา http://talk.ict.in.th/