รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2559

img8

 

 

img009
ผู้ได้รับรางวัล

นาง จรินทร์ จันทร์บุตร
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559