ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ขออนุมัตินำแผนปี61ขึ้นเว็บไซต์ 02 เมษายน 2561 878
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 783
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 582
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 639
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 570
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 594
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 572
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 600
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 573
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 488