ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561 และค่านิยมองค์การ 15 กุมภาพันธ์ 2561 657
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 652
การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริต ของโรงพยาบาลตรอน 27 ธันวาคม 2560 495
สรุปผลการดำเนินโครงการดูแลผู้ป่วยเบหวาน และความดันโลหิตสูง 20 พฤศจิกายน 2560 512
แนวทางในการปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยเบาหวาน 10 ตุลาคม 2560 506
Step-Step แก้ไขไม่ให้ติดไวรัส WannaCry (WCY) 18 พฤษภาคม 2560 796
เรื่อง ประกาศผลการสอบ คัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงาน ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 12 ตุลาคม 2559 968