ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ขอรายงานแผนปี2560 02 เมษายน 2561 836
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเว็ปไซต์ 02 เมษายน 2561 620
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสสจ.อต. 02 เมษายน 2561 675
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 610
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 635
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 608
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 636
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 610
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 496
งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2561 695