ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ผลการทบทวนความเสี่ยงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 574
ระเบียบปฏิบัติประโยชน์ทับซ้อน 02 เมษายน 2561 600
หนังสือขออนุมัตินำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนลงเวปไซต์ 02 เมษายน 2561 577
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน2560 02 เมษายน 2561 604
สรุปรายงานข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 02 เมษายน 2561 575
สรุปผลข้อร้องเรียน 29 มีนาคม 2561 491
งานโรงพยาบาลโรงพยาบาลคุณธรรม 15 กุมภาพันธ์ 2561 617
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561 และค่านิยมองค์การ 15 กุมภาพันธ์ 2561 580
ข้อมูลทั่วไปจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2560 15 กุมภาพันธ์ 2561 575
การประกาศเจตจำนงสุจริตในเรื่องการต่อต้านทุจริต ของโรงพยาบาลตรอน 27 ธันวาคม 2560 490