ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 495
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 30 พฤศจิกายน 2560 501
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 15 พฤศจิกายน 2560 562
ขออนุมัตินำหนังสือแจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561ขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 13 พฤศจิกายน 2560 500
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 13 พฤศจิกายน 2560 538
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 09 พฤศจิกายน 2560 556
ขอส่งประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร 09 พฤศจิกายน 2560 553
สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 60 31 ตุลาคม 2560 563
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 31 ตุลาคม 2560 538
แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 31 ตุลาคม 2560 516
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16 ตุลาคม 2560 557
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบ 2561 09 ตุลาคม 2560 582
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภากเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมนระบบจัดเก็บ) 02 ตุลาคม 2560 536
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน) 02 ตุลาคม 2560 560
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลตรอน) 02 ตุลาคม 2560 468
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย) 29 กันยายน 2560 521
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างนักเทคนิคการแพทย์) 29 กันยายน 2560 540
แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2561 26 กันยายน 2560 547
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ขึ้นเว็บไซตืโรงพยาบาลตรอน 21 สิงหาคม 2560 720
ขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 26 กรกฎาคม 2560 565