ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศสอบราคาซื้อค.การแพทย์ 4 รายการ 21 มิถุนายน 2560 863
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 24 พฤษภาคม 2560 727
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน (3) 24 พฤษภาคม 2560 556
ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน 90% ระดับหน่วยบริการ และแผนปฎิบัติการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน) 20 มีนาคม 2560 700
ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากงบค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์เพื่อประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 24 กุมภาพันธ์ 2560 705
ขออนุมัตินำแผนค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)ประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 21 กุมภาพันธ์ 2560 654
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 13 ตุลาคม 2559 847
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(CR)พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล(PACS) 13 ตุลาคม 2559 812
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ตรอน 13 ตุลาคม 2559 759
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและทางเชื่อมระหว่งตึกผู้ป่วยฯโรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 696
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติฯ รพ.ตรอน 12 ตุลาคม 2559 657
เรื่องสอบราคา ซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (เครื่องนึ่ง ฆ่า จูลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติไม่น้อยกว่า 340ลิตร) 12 ตุลาคม 2559 686
เรื่องสอบราคาเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาน เอกเรย์เป็นระบบดิจิตัล (CR)พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลทางการแพทย์ ด้วยระบบดิจิตัล (PACS) 12 ตุลาคม 2559 652
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 1 รายการ 12 ตุลาคม 2559 707
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องให้รักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า) 12 ตุลาคม 2559 660
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมอาคารโรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 642
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างทาง COVER WAY และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเล็ก ที่ โรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 817