ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
สรุปแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบ 2561 09 ตุลาคม 2560 607
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภากเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมนระบบจัดเก็บ) 02 ตุลาคม 2560 560
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน) 02 ตุลาคม 2560 584
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมาทำความสะอาดโรงพยาบาลตรอน) 02 ตุลาคม 2560 485
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย) 29 กันยายน 2560 536
ขออนุมัตินำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(จ้างนักเทคนิคการแพทย์) 29 กันยายน 2560 1088
แผนจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ประจำปี 2561 26 กันยายน 2560 570
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ขึ้นเว็บไซตืโรงพยาบาลตรอน 21 สิงหาคม 2560 766
ขออนุมัตินำแผนการดำเนินงานการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 26 กรกฎาคม 2560 595
ประกาศสอบราคาซื้อค.การแพทย์ 4 รายการ 21 มิถุนายน 2560 909
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน 24 พฤษภาคม 2560 752
ขออนุมัตินำประกาศอุตรดิตถ์ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน (3) 24 พฤษภาคม 2560 572
ขออนุมัตินำแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(ส่วน 90% ระดับหน่วยบริการ และแผนปฎิบัติการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประกาศขึ้น web site ของโรงพยาบาลตรอน) 20 มีนาคม 2560 727
ขออนุมัตินำแผนปฏิบัติการ การดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากงบค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์เพื่อประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 24 กุมภาพันธ์ 2560 894
ขออนุมัตินำแผนค่าใช้จ่ายเพื่อชดเชยค่าเสื่อมของสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์(ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)ประกาศขึ้น website ของโรงพยาบาลตรอน 21 กุมภาพันธ์ 2560 841
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 13 ตุลาคม 2559 886
สอบราคาเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล(CR)พร้อมระบบจัดเก็บและส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ด้วยระบบดิจิตอล(PACS) 13 ตุลาคม 2559 834
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาล ตรอน 13 ตุลาคม 2559 866
ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยนอกและทางเชื่อมระหว่งตึกผู้ป่วยฯโรงพยาบาลตรอน 12 ตุลาคม 2559 733
ราคากลางน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโดยใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์อัติโนมัติฯ รพ.ตรอน 12 ตุลาคม 2559 910