ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศราชชื่อผู้สอบพนักงานขับรถ 20 พฤษภาคม 2567 146
ประกาศ เรื่องแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 15 มีนาคม 2567 67
ประกาศ เรื่องแจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ 15 มีนาคม 2567 58
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 30 มกราคม 2567 172
ประกาศผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี 05 มกราคม 2567 285
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05 มกราคม 2567 95
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-เจ้าหนักงานการบัญชี 05 มกราคม 2567 100
งบการเงิน ปี 2566 30 ตุลาคม 2566 64
งบแสดงผลการดำเนินงานปี 2566 30 ตุลาคม 2566 89
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 27 ตุลาคม 2566 105