ประชาสัมพันธ์

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ อ่าน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 30 มกราคม 2567 76
ประกาศผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าพนักงานการเงินการบัญชี 05 มกราคม 2567 213
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 05 มกราคม 2567 27
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ-พนักงานช่วยเหลือคนไข้-เจ้าหนักงานการบัญชี 05 มกราคม 2567 34
งบการเงิน ปี 2566 30 ตุลาคม 2566 10
งบแสดงผลการดำเนินงานปี 2566 30 ตุลาคม 2566 23
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 27 ตุลาคม 2566 47
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (Lab) 27 ตุลาคม 2566 32
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบริการ ตำแหน่ง พนักงานบริการ (จ่ายกลาง) 27 ตุลาคม 2566 42
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารักการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 25 ตุลาคม 2566 55